Uttagningar

Hur går uttagningen till?

Det är vid tre tillfällen och det går till på samma vis som tävlingarna på Angelsey. Ni går två och två in på området och går igenom de olika uppgifterna. Varje apport betygssätt med 20 poäng. Ni går tillsammans med de två brittiska domarna genom slingan.
Om du vill är du med på flera uttagningstillfällen eller bara en, du använder din högsta poäng till uttagningen.
Laget kommer att bestå av fyra ordinarie och en reserv.

Vem får vara med på uttagningarna?

Alla får vara med på uttagningarna men vi tror att nivån är stark Novice eller Open (elit). Du måste vara medlem i SGL och hunden måste ha en SKK, UK eller annan FCI stamtavla.

Vi hoppas på det här sättet bidra till att fler vågar försöka, och att vi får skicka ett starkt lag till Wales i augusti. Vi vet att det finns många duktiga förare och hundar i Sverige. Nu vill vi att ni hjälper oss att visa det i Wales!

 14 april Lilla Träskaten
Domare: Keith Bellamy ( A) och Roger Phillips(A)

28 april Koholma 
Domare: Roger Phillips(A)och  Matt Gould(A)

9 juni Sommarträffen Moheda 
Domare: John Birkett(A) och Rob Ainslie(A)