SGL-jakter

Klubben kommer under hösten – oktober till november – att arrangera ett stort antal jaktdagar ämnade att ge medlemmar möjlighet att utveckla och förbereda sin hund för deltagande på Field Trials och/eller jakt på fältfågel.

Gun Club-medlemmar erbjuds samtidigt tillfälle att delta som skytt.

Mer information om jakterna finns på Medlemssidorna.