Ändringar av det ursprungliga provprogrammet (Inte domarändringar).

Provprogram Mock Trials 2024

De flesta Mock Trials, både Novice test och Open test, genomförs som walk up eller som drive.  Kombinationen av båda formerna förekommer oftast.

Vid några tillfällen är det stations-mock trial och då står det i provprogrammet. Vid stations-mock trial finns det tre klasser Puppy(upp till 24 månader), Novice och Open.

Preliminärt provschema:
6-7 april Wanås (Skåne)
13-14 april Åtorp (Katrineholm)
20-21 april Smålandsstenar
27-28 april Norrköping
4-5 maj Ulkeröd (Västra)
18-19 maj Uppsala
1-2 juni Knäred
8-9 juni Falkenberg
15-16 juni Östra