Ändringar av det ursprungliga provprogrammet (Inte domarändringar).

Provprogram Mock Trials 2023

De flesta Mock Trials, både Novice test och Open test, genomförs som walk up eller som drive.  Kombinationen av båda formerna förekommer oftast.

Vid några tillfällen är det stations-mock trial och då står det i provprogrammet. Vid stations-mock trial finns det tre klasser Puppy(upp till 24 månader), Novice och Open.

MT-säsongen slut för 2023. Nu fokuserar vi på FT och återkommer med nya datum för MT 2024 framöver.