Kommittéer

Field Trial kommitté-FTC

Anna Tingstedt (sammankallande)
Gudrun Anstren
Håkan Rosvall
Helena Fhürong
Morgan Thorell (Gun Club)

Utbildningskommitté-EC

Ingela Lennartsson (sammankallande)
Håkan Rosvall
Johanna Forsby

Kommunikationskommitté-CC

Marie-Lousie Gissberg (sammankallande)
Mattias Mirhagen (webmaster)
Lotta Luciani
Åsa Davidsson
Camilla Bladin Johansson
Helena Bäck

Next Generationskommitte'-NGC

Amanda Löfstedt (sammankallande)
Calla Fahlén
Emma Johansson
Johanna Forsby