Kommittéer

I Swedish Gundog League finns tre kommittéer där följande personer ingår:

Field Trial kommitté-FTC

Janne Wiberg (sammankallande)  jan.wiberg@gerflor.se tel 0705-820232
Margareta Veneke
Ulf Andersson
Camilla Bladin Johansson 
Christer Johansson

 

Utbildningskommitté-EC

Per-Anders Edvinsson (sammankallande)  pae@paecc.nu Tel: 0705-685788
Tina Örnjäger 
Lars Bäck
Marlene Edvinsson

 

Kommunikationskommitté-CC

Anna Planander Webmaster hemsida@swedishgundog.se  tel  0727 46 36 11. 
Catharina Johansson
Helena Bäck
Marie  Jonsson
Birgitta Staflund-Wiberg
Rune Veneke