Träningsdagar

SGL och Covid-19

För att förhindra smittspridning skall SGL som arrangör följa Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer,  inför arrangemanget gör vi en riskbedömning enligt FHMs riskbedömningsverktyg.

Till Folkhälsomyndighetens information

Vi har alla ett ansvar att minimera risken för smittspridning genom att:

  • Inte delta i aktiviteter om du har symtom eller om någon i din närhet har symptom eller tillhör en riskgrupp
  • Hålla avstånd till andra deltagare
  • Inte delta i aktiviteten om du är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp
  • Vi genomför inga aktiviteter där fler än 50 deltagare skall närvara.

Välkommen till träningsdagar!

Håll utkik här för det kommer fler träningsdagar under våren

Din anmälan är bindande, vid förhinder ordnar du själv ersättare om inte SGL har reserver. PM fås via mail från respektive instruktör. 

Betalning sker till pg 867986-2  Märk din betalning med träningsdag och namn.

När du anmäler till träningsdag godkänner du att Swedish Gundog League hanterar dina uppgifter enligt klubbens policy för hantering av personuppgifter. Du hittar policyn under "Om klubben"

För frågor om träningsdagarna kontakta tinaornjager@hotmail.com 

Ort och datum till träningarna

Inga planerade just nu..