Träningsdagar

Det finns fem regioner och varje region har en kontaktperson. Regionerna planerar och genomför träningar på olika nivåer, både jaktlydnad och
walk up träningar. Du hittar hela träningsprogrammet och all information på Medlemssidorna, under Aktiviteter.

För att delta krävs ett medlemskap i SGL. Syftet är att öka samhörigheten och höja kvalitén på hundar och förare till klubbens provverksamhet. Alla medlemmar är välkomna att anmäla oavsett geografisk tillhörighet. Vill man hjälpa till och påverka verksamheten är man välkommen att kontakta sin region.

Region

Kontaktperson

Syd – Småland, Skåne, Blekinge och Danmark

Birgitta Staflund Wiberg

Mitt – Östergötland, Örebro och Värmland

Helena Bäck

Mälardalen syd – Södermanland, Stockholm och Gotland

Rickard Wallentin

Mälardalen nord – Uppsala, Gästrikland, Västmanland och Dalarna

Rickard Wallentin

Väst – Västra Götaland, Halland och Norge

Gudrun Anstrén

 

 

Ort och datum till träningarna

Mer info under medlemssidorna.