Championat 2023

Seahill High Wind Twig's Marsala DK09641/2018 med förare Helle Golstrup.
Efter att ha blivit 1:e placerad på ett två-dagars Open 202I och 1:e placerad på en-dagars Open 2023 blev Seahill High Wind Twig's Marsala SwFTCh.

Läs intervju med Helle här!