Prov

Swedish Gundog League anordnar Field Trials och Working test i enlighet med The Kennel Clubs Rules and Regulations och du kan läsa mer om de olika provformerna och klassindelningarna under respektive flik.

SGL har redan från starten upprättat en ”stambok” där alla resultat från proven registreras och som också ger möjlighet till olika analyser.

Field Trial är ett prov där hundarna bedöms under jakt. Proven kan genomföras som trampjakt, walked up,  eller som klappjakt – drive. Kombinationen av båda formerna förekommer.

Working test är ett prov där jaktliga situationer simuleras och apportobjekten är dummies. Proven kan genomföras som walked up eller som drive. Kombinationen av båda formerna förekommer oftast.

Field Trial kommittéen arbetar med provverksamheten och består av: 
Janne Wiberg (sammankallande) 0705-820232, jan.wiberg@gerflor.se
Margareta Veneke
Ulf Andersson
Camilla Bladin Johansson
Christer Johansson