Ordförande har ordet!

14 juli 2021

Nu ser vi fram emot en ny Field trial säsong!

I morse hade jag förmånen att få vara med och planera för utsättning av rapphöns i vårt närområde. Eftersom det är på en halvö tog vi båten ut  på ett spegelblankt hav. Många av oss kanske bara apporterar under jakter eller på Field Trials och jag tänkte vilken förmån det är att finnas nära dom som ägnar sig åt viltvård på olika sätt. Nu kommer vi säkert inte att kunna jaga rapphönsen på lång tid, men förutsättningarna ökar i och med viltvården.

Vår klubb har snart funnits i fyra år och vi utvecklas ständigt. Styrelsen har nu  haft årets första möte där vi kunnat träffas. Tillsammans med våra kommittéer ägnade vi en lördag till att diskutera ”Hur ser vi SGL’s verksamhet framåt?” Det jag tog med mig från denna dag var att vi inte har ont om idéer. Utmaningen ligger i att göra rätt saker som kommer medlemmarna och verksamheten till godo. Tre områden skulle jag vilja lyfta fram – Medlemsantal, Next Generation och utbildning.

Medlemsantalet ökar sakta, just idag är vi 526 medlemmar. Men hur viktigt är det att vara många medlemmar? Någonstans går gränsen för att kunna ha en platt organisation utan stor byråkrati. Vi vill ju kunna erbjuda kvalité i verksamheten. Vi i styrelsen tror att intresset och medlemsantalet styrs av att vi fortsätter att satsa på kvalité.

Vi konstaterar att utbildning är en grundstenarna i att bibehålla kvalité både bland oss som hundförare och hos våra hundar.  Vi kom därför överens om att vår utbildningsplan är ett viktigt instrument för att vi skall fortsätta att utvecklas. Jag tror dessutom att genom pandemin och att vi känner oss mer bekväma med digitala verktyg gör att vi kan ha mycket mer utbildningsaktiviteter ”för alla” under vintermånaderna. Håll utkik på hemsidan!

Det är styrelsen vilja att genom Next Generation ge bra förutsättningar för yngre att ta del av våra aktiviteter. Vi subventionerar därför många aktiviteter för yngre, men vi vill också att Next Generation tar fram egna idéer på vad som behövs för ungdomar. Vi stöttar och hjälper till och det kommer mycket bra aktiviteter i Next Generation under året.

Nu börjar Working Test säsongen gå över till Field Trials och snart kommer du att kunna hitta Field Trial programmet på hemsidan. Vi är nog många som längtar till hösten men njut nu av sommaren så syns vi antingen på något av våra sista WT´n eller till hösten.

Hälsningar,

Christer Johansson

 

11 mars 2021

Det börjar bli vår!
Dagarna blir ljusare och snön försvinner så hundträningen har helt plötsligt blivit lite mer behaglig. Nu ser vi fram emot våra working tests och att vi snart kan ses efter en ovanlig vinter på grund av Covid-19 pandemin.

Jag tror att många av oss har fått nya erfarenheter av digitala mötesplatser, årets årsmöte genomfördes via Teams, vi har haft många deltagare på ”Allt du vill vet om Field Trials”. Vi blir mer och mer bekväma med digitala möten. Jag tror att vi kommer att se fler möjligheter till digitala möten även efter att pandemin ebbat ut. Vi kommer nu att göra ett försök med en digital informationsträff för alla intresserade, detta ger oss chansen att nå betydligt fler personer.  Information om detta kommer inom kort. Naturligtvis kan inte detta ersätta det personliga mötet men det är ett bra komplement när vi vill nå ut till många eller har begränsade möjligheter att resa.

Den nya styrelsen är nu på plats och vi har startat upp vårt arbete inför den nya säsongen. Jag ser fram emot en ny säsong och att vi gemensamt kan fortsätta att utveckla vår fina klubb. Har du tankar eller idéer som du vill framföra till styrelsen så är du alltid välkommen att ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen.

Till sist så vill jag påminna alla om vikten av att även under våren följa våra riktlinjer med anledning av Covid-19 pandemin. Styrelsen har gjort bedömningen att vi kan genomföra våra Working tests på ett smittsäkert sätt, vi har alla våra aktiviteter utomhus, vi håller ett säkert avstånd, vi deltar inte om vi har några symptom eller om någon i vår närhet är smittad. Tänk också på transport till eller under våra prov. Res i egen bil och inte tillsammans med någon utanför ditt egna hushåll.

Om vi nu håller ut så kommer vi förhoppningsvis att se en höst som blir mer ”som vanligt”

 

Ta hand om er så syns vi på våra working test under våren!

Christer Johansson

 

13 Januari 2021

God fortsättning på 2021!
Vi har nu lämnat 2020 bakom oss. Ett år med snabba kast, en omvärld som snabbt påverkade vår verksamhet men trots detta har vi genomför en hel del av våra aktiviteter. Nu blickar vi framåt och du kommer snart att kunna hitta årets plan för WT och träningar på vår hemsida. Vi fortsätter att ta hänsyn till myndigheterna riktlinjer kring Covid-19 men förhoppningsvis kan vi någon gång under 2021 vara tillbaka i en ”normal” situation.

Styrelsen kommer inom dom närmaste dagarna att kalla till ordinarie årsmöte. Detta kommer att genomföras digitalt och all information om hur det kommer att gå till kommer att publiceras under medlemssidorna på hemsidan.

Jag hoppas att du har sett at vi nu bjuder in till digitala seminarier. De första sker nu i januari ”Allt du vill veta om Field Trials” med Birgitta Staflund Wiberg. Jag hoppas att detta blir en inspiration, både för deltagarna och för oss alla i klubben. De digitala möjligheterna att ses on-line gör ju att vi kan utöka tillfällena till att utbilda oss. Naturligtvis saknar jag alla fysiska träffar, men vi kommer säkert att se en större kombination av ”on-line” och fysiska möten framöver.
Som du snart kommer att kunna läsa i våra rapporter till årsmötet så har många av våra domare och funktionärer gjort ett stort ideellt arbete för att verksamheten skall kunna genomföras.

Eftersom vi inte haft några engelska domare har inte minst våra egna domare gjort en stor insats under året. Ett jättestort tack till alla domare, jaktledare, dogstewards, skyttar, viltbärare och övriga funktionärer. Det görs dessutom ett stort jobb i bakgrunden med lottning, hantering av anmälningar och annat administrativt, stort tack till alla er som ser till att våra prov går att genomföra.

Vi ses under 2021!
Christer Johansson
Ordförande

 

15 Oktober 2020

Nu har äntligen Field Trial säsongen startat! 

Jag vet att de flesta i vår klubb tycker att hösten med allt vad det innebär med field trials och jakter är den bästa årstiden. I våras när Covid-pandemin slog till var det inte självklart att vi skulle kunna genomföra en field trial-säsong överhuvudtaget. Men vi har lyckats genomföra våra WT:n med ett riktigt bra ekonomiskt resultat, inte minst tack vare domare och funktionärer som ställt upp på våra Working tests, så vi går in i field trial-säsongen med bra förutsättningar. Våra lotterier ger också ett stort bidrag och naturligtvis alla startande som fyllt våra WT:n. I provprogrammet har vi nu 9 planerade field trial vilket gläder mig mycket. Klubbmästerskap i år är fortfarande preliminärt då det är osäkert om vi kan få hit engelska domare.

Syftet med klubben är att utveckla våra hundar och oss som förare genom att bedömas under riktig jakt och detta ställer krav på oss som förening. Inte minst måste våra funktionärer och domare ha erfarenhet av jaktformen för att vi skall få bra kvalitet på våra field trials. En stor del av kvalitén är att vi vill ha engelska domare för att ta del av deras kunskap och erfarenhet, som vi alla vet har det varit svårt under pandemin. Vårt klubbmästerskap vill vi hålla med engelska domare, därför är det just nu är osäkert om vi kan genomföra mästerskapet. Kan vi inte få medverkan av våra engelska kollegor så planerar vi för ett field trial. 

Vi genomför våra field trial under jakt och som i alla jaktsammanhang kan man inte veta var, när och hur viltet kommer. Vi försöker skapa så bra förutsättningar för att hålla hög kvalitet på våra prov, därför blir vi ibland tvungna att flytta provaplatsen om vi bedömer att tillgången på vilt inte uppfyller våra ”krav”. 

Funktionärer är en förutsättning för att genomföra proven och vi behöver alltid fler. Att t ex vara viltbärare är ett utmärkt sätt att skaffa sig erfarenhet kring hur våra prov fungerar. Jaktledare, dog stewarts och inte minst domare behöver alla utbildas för att vi skall kunna hålla vår höga kvalitet och under våren kommer vi att ha utbildningsaktiviteter för dessa roller.

Har du inte anmält dig ännu till något av våra field trial eller om du vill bidra med att hjälpa till som funktionär på våra prov, hör av dig via hemsidan eller PM till mig så hittar vi en uppgift.

 

20 Juli 2020

Sommar!

 

Vi har precis passerat halva året och det har nog varit en av dom tuffaste månaderna på många sätt. Många av oss har fått ändra våra planer på grund av Covid-19; inga Engelska domare, inte så många Working tests, inställda Englandsresor, en del av oss har fått arbeta mycket mer om vi är i sjukvården, andra har kanske blivit permitterade eller ännu värre blivit av med sina anställningar. Men för att citera en av mina gamla chefer ”Vi ser ljuset i tunneln…”

 

Tack vare att vi kunnat genomföra våra träningar med domare som instruktörer helt utan ersättning, dvs alla intäkter har gått direkt till klubben, så kommer vi att kunna genomför ett antal Field Trials till hösten. Styrelsen kommer att publicera Field Trial programmet inom kort

.

Våra träningar som har genomförts har tillfört en hel del medlemmar som funderar på att starta på WT eller Field Trials, vi få mycket frågar typ ”Vågar jag starta?”. Jag tror att om man vågar ta steget så kommer man att se att det faktiskt inte är så farligt. Om jag har en hund som är stadig vid sidan, styrbar (stopp, höger, vänster och inkallning) så är det till sist vår egen tro på hunden som avgör. Även den bästa, tryggaste och vassaste apportören kan helt plötsligt göra något som man aldrig tänkt eller trott, då är det bara att bita ihop och komma igen på nästa provtillfälle. Går du och tvekar om du och din hund är redo för Field Trials ta chansen och anmäl dig till en av våra träningsjakter för att få lite rutin.

 

Vi vill ha en klubb där vi trivs och har roligt men också där vi utvecklas som förare och får fram duktiga apportörer. Jag tycker vi har en bra stämning på våra arrangemang och jag hoppas att du som är i början av din tävlingskarriär känner dig välkommen.

 

När vi nu summerar första halvåret av 2020 så har vi haft drygt 70 medlemmar på våra träningar som därigenom bidragit till att vi kan finansiera våra Field Trials. Jag vill också rikta ett jättestort tack till er domare och funktionärer som ställt upp!

 

10 Maj 2020

Hej alla!
Den här våren blev inte som något vi varit med om tidigare. Vi har alla mer eller mindre drabbats av konsekvenserna kring Covid-19. Jag vet att vi har medlemmar som jobbar inom vården – ni har fått kämpa, andra av oss blir drabbade av minskade arbetstider, permitteringar och kanske till och med risken att förlora sitt jobb.
Tidigt under våren meddelade vi att vi ställer in alla planerade working tests fram tom maj. Vi bedömer nu att vi kommer att kunna genomföra våra planerade working tests från juni och framåt. Vi följer fortfarande myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. På hemsidan under Allt om våra prov har vi förtydligat hur vi ska undvika smittspridning.

Jag är glad att vi nu sakta och med försiktighet kan komma igång med en del av vår tävlings verksamhet igen. Vi har ändå kunnat genomföra träningar i mindre grupper och tack vare ett engagemang från några av våra domare som ställt upp som instruktörer så har vi lyckats få in en del intäkter som kan täcka höstens Field Trials.
Ni som följer SGL på Facebook har säkert sett vilket positivt gensvar vi fått kring vår nya satsning på ”Next Generation”. Så mycket engagemang, vilja och glädje det finns bland yngre medlemmar som brinner för att träna och tävla. Hjälp oss att stötta detta på alla sätt du kan!
Ta hand om er!
Hälsningar,
Christer

26 Mars 2020

Bäste SGL medlem!
Våren är här och vi borde ha full fart i våra hundträningar, prov och andra sammankomster men tyvärr ser inte denna vår ut att bli som alla andra. Vi är alla direkt eller indirekt berörda av Covid-19 pandemin och vi gör alla olika uppoffringar för att hindra spridningen.
När det gäller SGL’s Working tests under den kommande tiden så följer vi Folkhälsoinstitutets riktlinjer för att motverka spridningen, du kan själv gå in och se deras rekommendationer för olika arrangemang: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

I all denna ”krisinformation” så tror jag att det är viktigt att hitta några ljusglimtar, utomhusaktiviteter (med riskmedvetenhet) såsom hundträning, prov, gemensamma träningar etc. bidrar till vår mentala hälsa och välbefinnande! Att få fokusera på min hund gör gott både för hunden och mig själv! Om du har funderingar kring vårens working tests, så hör gärna av dig. Som du säkert förstår kommer vi inte att ha några engelska domare på proven inom den närmaste tiden – men i denna situation hoppas jag att du kan se allt annat positivt med våra WT’n. Själva provformen är ju inte beroende av engelska domare och vi kommer att planera för att kunna lösa våra prov med svenska domare. Så anmäl dig och få en trevlig dag med dina SGL kamrater!

Från och med måndag kommer jag att få extra fritid eftersom mitt företag nu går in i korttidspermittering, det enda positiva i detta är att jag kommer att ägna mina hundar och SGL mer tid, så om allt gåt enligt min plan så kommer i alla fall min hund att vara vältränad inför sommarens aktiviteter och höstens jakter.

Ta hand om er!

Hälsningar
Christer Johansson

19 Mars 2020

En blåsig dag i februari hade vi vårt årsmöte i Gränna. Förmiddagen ägnades åt diskussioner kring olika provsituationer dessutom kom Joakim Breimark från Långtora Hund & jakt och berättade om deras verksamhet. Långtora är en av SGLs nya sponsorer. Den första stora aktiviteten tillsammans med Långtora är vår träningsvecka 13-16/5, hoppas att vi ses där. Efter lunch hölls det formella årsmötet där några nya personer blev invalda i styrelsen och några har fått nya roller. Bland de som fått nya roller är jag, Christer Johansson, som tagit över ordförandeklubban efter Janne Wiberg. Vi håller som bäst på att arbeta med att starta upp kommittéarbetet och när allt är på plats kommer en presentation av styrelsemedlemmarna och deras ansvarsområden på medlemssidorna.

Lite kort om mig. Jag har suttit i styrelsen 1 år som vice ordförande och nu byter jag och Janne roller. Jag är relativt ny i retrievervärlden och ännu grönare i field trial-världen. Jag köpte min första labrador 2007 och just nu har jag Kelly 8 år och Blaise 10 mån därhemma. Kelly gillar mest att jaga tillsammans med mig men tanken är att Blaise ska bli min provhund.

Jag ser fram emot att fortsätta vara delaktig i utvecklingen av klubben. Det glädjer mig mycket att vi nu startat Next Generation, som riktar sig till yngre hundförare.. Mer information kommer inom kort på hemsidan.

Även om det inte varit mycket till vinter i södra Sverige så blir det lättare att ta tag i hundträningen nu när det blir ljusare på kvällarna. Jag ser fram emot att träffa er på något av vårens working test, antingen som funktionär eller som startande.
Hälsningar,
Christer