För att förhindra smittspridning skall SGL som arrangör följa Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer,  inför arrangemanget gör vi en riskbedömning enligt FHMs riskbedömningsverktyg.

Till Folkhälsomyndighetens information

Vi har alla ett ansvar att minimera risken för smittspridning genom att:

  • Inte delta i aktiviteter om du har symtom eller om någon i din närhet har symptom eller tillhör en riskgrupp
  • Hålla avstånd till andra deltagare
  • Inte delta i aktiviteten om du tillhör någon riskgrupp

För närvarande har styrelsen gjort bedömningen att vi kan genomföra våra Working tests som planerat. Detta kan dock ändras med kort varsel om Folkhälsomyndigheten eller Regeringen kommer med nya restriktioner eller rekommendationer.

Som tidigare är det viktigt att vi alla bidrar till att genomföra våra aktiviteter på ett sätt som förhindrar smittspridning.Med vänliga hälsningar,
Christer Johansson, Ordf