Ändringar av det ursprungliga provprogrammet (Inte domarändringar).

Provet den 29-30/6 utgår

Proven den 14-15/9, 21-22/9 och 28-29/9 Utgår

 

Provprogram

De flesta Working test, både Novice stake och Open stake, genomförs som walk up eller som drive.  Kombinationen av båda formerna förekommer oftast.

Vid några tillfällen är det stations-working test och då står det i provprogrammet. Vid Stations Working test finns det tre klasser Puppy(upp till 24 månader), Novice och Open.

2019

30-31 mars Working test Skåne, södra (Provet flyttat till Moheda)

Lördag: Novice stake
Söndag:Open stake

Domare: Niels Henrik Hansen (A), Vanessa King (A),  Anders Larsson (NP) och Tomas Söderström (NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  17 mars
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

 

6-7 april Working test Knislinge, södra  

Lördag: Novice stake
Söndag:Open stake

Domare: Mark Demaine(A) ,Carole Clark, Sofia Palmqvist (NP) och Anders Larsson(NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  24 mars
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna. 

 

13-14 april Working test Lilla träskaten, östra

Lördag: Stations Working test. Puppy, Novice och Open
Söndag: Uttagning till Angelsey Show

Domare Lördag: Paul Toal( A), Roger Phillips(A) , Birgitta Staflund-Wiberg(A) Helena Lindström (NP) och  Tomas Söderström (NP)
Domare Söndag: Paul Toal ( A) och Roger Phillips(A)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  31 mars
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

 

27-28 april Working test Koholma, södra

Lördag: Stations Working test. Puppy, Novice och Open
Söndag: Uttagning till Angelsey Show

Domare Lördag: Roger Phillips(A),  Matt Gould(A),  Anders Larsson (NP) och  Sofia Palmqvist (NP)
Domare Söndag: Roger Phillips(A)och  Matt Gould(A)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  14 april

För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

5 maj Working test Åtorpöstra

Open stake

Domare: Ally Kennedy (B panel), David Logan (B panel) , Paul Andersson(NP) och Tomas Söderström(NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  22 april
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

4-5 maj Working test Falkenberg, västra

Lördag: Novice stake
Söndag: Open stake

Domare: Peter Smith (B panel), Thomas Hughes( A),  Anders Larsson (NP) och Håkan Rosvall (NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  22 april
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

11-12 maj Working test Norrköping, östgöta 

Lördag: Novice stake
Söndag: Open stake

Domare: Jan Wiberg (A), Birgitta Staflund Wiberg (A) , Katarina Ljungquist( NP) och Helena Lindström (NP)/Fredrik Lindström(NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  28 april
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

8-9 juni Working test  Sommarträff Moheda, Småland

Lördag: Stations working test
Söndag: Uttagning till Angelsey Show

Domare Lördag: John Birkett (A),  Rob Ainslie(A), Anders Larsson (NP), Håkan Rosvall (NP) och Tomas Söderström (NP)
Domare Söndag: John Birkett(A) och Rob Ainslie(A) 

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan: 26 maj 

 8 juni  Stations Working test  Sommarträff Moheda, Småland  

PM 8-9 juni Working test  Sommarträff Moheda, Småland

För mer info och anmälan om WT 9 juni, läs under medlemssidorna!

 

15-16 juni Working test Lidhem, Småland

Lördag: Novice stake
Söndag: Open stake

Domare:  Andrew Slingsby(B), Jan Wiberg(A),Tomas Söderström (NP) och Håkan Rosvall (NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  2 juni (Det går bra att efteranmäla så länge anmälningslänken är kvar!)
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

 

13-14 juli Working test Flen, östra

Lördag: Novice stake
Söndag: Open stake

Domare: Craig Perry(A), Shane Padbury(A), Lisa Falk(NP) och Paul Andersson(NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  30 juni
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

3-4 augusti  Working test Falkenberg, Västra

Lördag: Novice stake
Söndag: Open stake

Domare: Vakant, Vakant  , Tomas Söderström (NP) och Håkan Rosvall (NP) 

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  21 juli
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

11 augusti  Working test Lilla Träskaten, Östra

Open stake

Domare: Nathan Laffey,  Barry Cooper,  Lisa Falk (NP) och Peter Raneryd (NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  28 juli
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

17-18 augusti  Working test Kipplingeberg, Östra

Lördag: Novice stake
Söndag: Open stake

Domare:Vakant, Vakant , Helena Lindström (NP) och Anders Larsson (NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  4 augusti
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

24-25 augusti  Working test Skåne, södra

Lördag: Novice stake
Söndag: Open stake

Domare:Vakant, Vakant, Tomas Söderström (NP), Sofia Palmqvist (NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  11 augusti
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

31 augusti-1 september Working test Södertälje, östra

Lördag: Novice stake
Söndag: Open stake

Domare: Vakant, Peter Raneryd(NP)

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  18 augusti
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!

 

7-8 september Working test Mantorp, östgöta

Lördag: Novice stake
Söndag: Open stake

Domare: Vakant

Anmälningsavgift: 300kr
Sista anmälan:  25 augusti
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna!