Ändringar av det ursprungliga provprogrammet (Inte domarändringar).

15-16 augusti tillagt prov
OBS! Fom 1juli höjs anmälningsavgiften till 450kr!12 juli tillagt prov
27-28 juni tillagt prov

SGL och Covid-19

För att förhindra smittspridning skall SGL som arrangör följa Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer,  inför arrangemanget gör vi en riskbedömning enligt FHMs riskbedömningsverktyg.

Till Folkhälsomyndighetens information

Vi har alla ett ansvar att minimera risken för smittspridning genom att:

  • Inte delta i aktiviteter om du har symtom eller om någon i din närhet har symptom eller tillhör en riskgrupp
  • Hålla avstånd till andra deltagare
  • Inte delta i aktiviteten om du är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp
  • Vi genomför inga aktiviteter där fler än 50 deltagare skall närvara.

Provprogram Working test 2020

De flesta Working test, både Novice test och Open test, genomförs som walk up eller som drive.  Kombinationen av båda formerna förekommer oftast.

Vid några tillfällen är det stations-working test och då står det i provprogrammet. Vid Stations Working test finns det tre klasser Puppy(upp till 24 månader), Novice och Open.

OBS! Fom 1juli höjs anmälningsavgiften till 450kr!

.

8-9 augusti Working test, Novice och Open. Anderslöv

Anmälningsavgift: 450kr
Sista anmälan: 26 juli
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

 

.

15-16augusti Working test, Novice och Open. Uppsala

Anmälningsavgift: 450kr
Sista anmälan: 2 augusti
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

 

.

22-23 augusti Working test, Novice och Open. Hall

Anmälningsavgift: 450kr
Sista anmälan: 9 augusti
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.