Field Trial 2019

Ändringar av det ursprungliga provprogrammet (Inte domarändringar):

2 nya prov inlagda. 30 november och 1 december

Provet den 27 oktober är ändrat från Open stake till All aged stake

Provet den 6/10 är i Stallarholmen istället för Uppsala

5 oktober Field Trial, Novice stake. Enköping

Domare: Matt Gould(A), Diana Stewens(B), Helena Lindström(NP) och Thomas Söderström(NP)

Anmälningsavgift: 600kr
Sista anmälan: 22 september   
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

.

6 oktober Field Trial, All aged stake. Stallarholmen
Domare: Matt Gould(A), Diana Stewens(B), Thomas Söderström(NP) och Fredrik Lindström(NP)
Anmälningsavgift: 600kr
Sista anmälan: 22 september
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

12 oktober Field Trial, All aged stake. Varberg 

Domare: Jan Wiberg(A), Fredrik Lindström(NP), Thomas Söderström(NP) och Anders Larson(NP)

Anmälningsavgift: 600kr
Sista anmälan:29 september  
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

.

13 oktober Field Trial, Novice stake. Enköping

Domare: Jan Wiberg(A), Lisa Falk(NP) , Helena Lindström(NP) och Peter Raneryd (NP) 

Anmälningsavgift: 600kr
Sista anmälan:29 september  
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

.

20 oktober Field Trial, Novice stake. Trelleborg

Domare: Brian Paxton, Euan Heard, Sofia Palmqvist(NP) och Thomas Söderström(NP)

Anmälningsavgt: 600kr
Sista anmälan:6 oktober  OBS! Det går bra att efteranmäla sej
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

.

27 oktober Field Trial, All aged stake . Trelleborg

Domare: Helen Goodwin, Shamanta Shankar, Lisa Falk(NP) och Håkan Rosvall(NP)

Anmälningsavgift: 600kr
Sista anmälan:13 oktober  
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

.

2 november Field Trial, Novice stake. Trelleborg

Domare: Paul O´Brien, Keith MacNamara, Sofia Palmqvist(NP) och Tina Örnjäger(NP)

Anmälningsavgift: 600kr
Sista anmälan: 20 oktober 
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

.

16-17 november Field Trial, Swedish Gundog League klubbmästerskap. Ystad

Länk till inbjudan till Mästerskapet

Domare: Paula Cullis(GB), Steve Cullis(GB), Keith Broomfield(GB) och Jason Mayhew(GB)

Anmälningsavgift: 750kr
Sista anmälan: Anmälningstiden har gått ut 
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

.

30 november Field Trial, All aged stake. Enköping

Domare: Simon Capstick, Kevin Haynes, Birgitta Staflund-Wiberg och Thomas Söderström

Anmälningsavgift: 600kr
Sista anmälan: 17 november
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.

.

1 december Field Trial, All aged stake. Arlanda

Domare: Simon Capstick, Kevin Haynes, Birgitta Staflund-Wiberg och Thomas Söderström

Anmälningsavgift: 600kr
Sista anmälan: 17 november
För mer info och anmälan, läs under medlemssidorna.