Ordförande 2017-2020 Jan Wiberg

Oktober 2019

Hej
 Nu är säsongen i gång vi är i England och jag har startat på ett par Novice med Vic och det har gått så där men skam den som ger sig! Vi följer alla våra skandinaviska handlers som Katarina, Birgitta och Niels Henrik med deras fantastiska framgångar och två har kvalificerat sig till IGL.
Vi har även här hemma haft en del FT och de har gått över förväntat med bra uppslutning på proven och jag ser med tillförsikt på vårt eget mästerskap att det skall starta många hundar som kämpar om mästerskapstiteln.
Det har varit en debatt på FB om att jaga och ha träningsjakter på rapphöns. Det har ju föranletts som en reaktion på SKK/Jhk behandling och förslag till beslut i frågan. Bakgrunden är ett retriever prov som dömdes till sitt slut på enligt anmälan undermålig fågel och misstanke om icke korrekt utsatta fåglar i enlighet med de riktlinjer som finns. Min personliga åsikt är att om allt sköts enligt lag och förutsättningar så är jakt på rapphöns och/eller andra utsatta fåglar helt ok. Utsättningsreglerna är inte nya, de har funnits länge och riktlinjerna från Viltmästarförbundet, Sveriges Jordägareförbund och SKK har varit tydliga. Hur vi som funktionärer ska agera om misstanke om oegentligheter finns gällande utsättning av vilt har också funnits länge. Så länge allting sköts ”by the book” finns alltså ingen anledning att ingripa med förbud och åtgärder som kapar alla över en kam. Man ska inte kasta ut babyn med badvattnet. Det har tyvärr blivit fult i en del kretsar att träna sina hundar under jaktliga förutsättningar vilket jag inte förstår alls. Inom retrieverkretsar vet att vi måste träna under jakt för att få till bra hundar. Vi måste hålla (som med allt annat) en hög moral och etik. Vi kan inte acceptera att viltet är utsatt på ett icke tillåtet sätt och skjuts det mängder med rapphöns på en jakt kan man direkt inse att det inte stå rätt till.
Rapphöns är ett fältvilt som trivs i odlingslandskapen. Den kräver väldigt mycket viltvårdsarbete för den skall trivas, de finns i jordbrukslandskap och inte i skogen och de parar ut sej två och två och kan gå ihop i stora flockar på slätten, det är ytterst ovanligt att man hitta enstaka eller ensamma individer eller i skogen då är det i regel felaktigt utsatt.
Vi vill att våra medlemmar skall få möjligheter att komma ut på jakt med sina retrievrar så vi har skapat ett projekt med mentorer för nya apportörer och deras hundar där de vägleds genom en and eller fasanjakt och det har slagit väldigt väl ut och vi har fått stor uppskattning för detta av våra medlemmar. Vi kommer givetvis utvärdera detta och förhoppningsvis göra det ännu bättre till nästa år.

 Vi har haft två träningsjakter i klubbens regi som tyvärr har varit svåra att fylla och jag kan inte låta bli att undra varför. Jag tror att vi internt inte varit tillräckligt observanta på att marknadsföra aktiviteten sen har det även varit ett stort utbud på just träningsjakter hos privata aktörer.
Men ge akt på att de jakterna måste följa lagen och hålla hög moral och etik även när det är i privat bruk. Kom ihåg att ni är delaktiga och under uppsikt av diverse organisationer som inte vill att vi skall jaga alls i Sverige. Kunskap är allt, se till att boka jakter med kompetent, välrenommerad och ansvarstagande arrangör.
Swedish Gundog League kan som klubb stå för att jakten pågår under etiska och korrekta förutsättningar när vi står som arrangör.

 Ännu en gång så behöver jag påpeka att vi alla måste hjälpa till på alla vis att få till en bra verksamhet och när vi är i skarpt läge alltså håller prov då är alla väldigt på och tycker att det är roligt och lärorikt att hjälpa till men ni måste och göra så att alla de som håller på att planera och jobba med att få allt på plats inför proven också känner sig uppskattade och att ni erbjuder era tjänster att hjälpa till.
Vi har gått in i planering för nästa års WT och funktionärsutbildning och där behövs det medhjälpare så erbjud era tjänster till FTC så kommer vi att titta över programmet inför nästa år.
När det gäller funktionärsutbildningen kommer vi 2020 att begränsa deltagandet genom att satsa på medlemmar som har visat intresse för eller är uppsatta på att hjälpa till på olika verksamheter. Vi lägger mycket pengar på utbildning eftersom vi är övertygade att välutbildade funktionärer gagnar hela klubben och vår verksamhet. Vi har haft många som genomgått våra utbildningar men sedan inte deltagit i klubbarbetet och det är inte rimligt att medlemmarnas pengar går till det.
Vi vill ha en organisation och funktionärer som skapar de bästa proven och gör det med glädje. Gemenskapen och känslan i klubben är högsta prioritet.
Jag har förresten en dröm att kunna hålla ett skandinaviskt mästerskap med de bästa hundarna från de olika hundarna i Skandinavien, med engelska domare och det engelska regelverket! Jag brukar drömma sanndrömmar så vi får se!
När det gäller samarbete mellan klubbarna ser jag ju problemet för oss som icke ansluten klubb till någon organisation inom FCI. Än är vi inte riktigt accepterade och godkända hos alla men vi kommer inte att rucka på vår vision och system utan vi vill fortsätta på vår inslagna väg och höja standarden på domare, prov och därmed ekipage. Att meriterna inte stambokförs har ofta kommit upp som ett argument. Vi ser det inte så, vi ser det som en väl dokumenterad merit som verkligen står för en prestation även om det är själva diplomet med dess underskrifter som är dokumentationen. Alla resultat i SGL är registrerade hos oss för framtiden.
Vi hoppas att klubben med sin tydliga verksamhetsinriktning med åren blir accepterad och därmed även resultaten registrerade. Vi får se vad framtiden bär med sig. Självklart vore det bästa att knytas till SKK som verksamhetsklubb, men vi har som främsta mål verksamhet av hög klass med J-regs som regelverk och starka kontinuerliga influenser från Storbritannien och Irland. Politik och prestige får inte komma i vägen för verksamheten helt enkelt.

 SGL har fått stor och positiv uppmärksamhet i Storbritannien och vår domarvecka rönte mycket positiva reaktioner.
Jag märker att det är fler och fler svenskar som åker över varje år och tränar och även startar mer här över, det är säker ett 20-25 stycken svenskar över nu i skrivandes stund. Det tycker vi är väldigt positivt, Birgitta och jag har delat med oss av alla våra kontakter bara för att vi verkligen vill att fler skall få uppleva vad vi har fått uppleva och upplever och även få upp ögonen för vad bra prov är och vad hundarna kan prestera med rätt träning. Det kan också öppna upp ögonen för vad vi kan och bör göra hemma i Skandinavien för att bedöma våra hundar korrekt.
Det är också uppenbart att SGL´s verksamhet under två år givit omvärlden en puff framåt, roligt tycker jag som tänker att oavsett om det inte gick att påverka inifrån så går det utifrån. Bara positivt för våra olika klubbars aktiva medlemmar tycker jag, för det är ju dem klubbarna och föreningslivet handlar om eller hur?
Anmäl nu till mästerskapet och våra kvarvarande field trials!

/Janne

Oktober 2019
Ja, vi är stolta! Drömmen om en verksamhetsklubb blev ju sann, även om tanken i sin vagga ju från allra första början var inom SSRK. Det visade sig inte ha något stöd i organisationen och efter ytterligare en vända skapades SGL, Swedish Gundog League, för de som vill ha riktigt bra prov. Bra bedömning, ökad standard och kunna konkurrera med de bästa. När jag tittar i backspegeln är jag säker på att allt blev till det bästa. Det har varit mycket jobb, men så bra det blivit.

 Det har skrivits Retrieverhistoria i dagarna. Vi har två medlemmar som har kvalificerat sig till IGL Championship i Skottland i höst!
 Katarina Ljungquist och Niels Henrik Hansen har gjort det omöjliga möjligt och visat att vi har handlers och hundar i absolut toppklass!
 Att båda är domare i vår klubb gör att vi känner oss delaktiga och stolta! Birgitta Staflund Wiberg är en annan SGL domare som inledde sin säsong med att vinna ett all age stake i Chiltern Gundog Club. Vi håller hög standard i klubben och vi har många förebilder att bli inspirerade av.
Det bevisar att vi är på rätt väg som klubb och att allt vårt arbete och våra visioner har lönat sig!
 Jag har här på hemmaplan bevittnat två FT som har gått fantastiskt bra. Det har varit överfulla anmälningslistor med bra hundar och förare. Givetvis har vi även haft Engelska domare att döma och som har givit sin lärdom till våra NP domare!
 Engagemang och ännu mer engagemang, vilja och ännu mer vilja, envishet och ännu mer envishet.
 Det är vad man behöver både för att kvalificera sig till IGL och för att lyckas bli en bra och välrenommerad klubb!
 Men en klubb är bara så bra som sina funktionärer, och vi behöver fler sugna, vetgiriga och genuint intresserade människor i klubbarbetet!
 Vi måste ha fler som brinner för vår verksamhet och hjälper klubben till framgång och till bra verksamhet!
 Så medlemmar, kom igen nu. Ut på fältet och proven och räck ut din hand och hjälp jaktledarna!
 Det är lärorikt, roligt och inspirerande att hjälpa till!
 Passa på att åk över och stötta Katarina och Niels Henrik på mästerskapet! Titta på länken för åskådare i reportaget om Katarina och Bertie.

 Vi har ca tio FT under hösten och kommer det att bli stor uppslutning på proven så har vi möjlighet att lägga till fler.
 Det som fattas är funktionärer!

 Vi kommer att erbjuda medlemmarna ett större utbud med utbildning och träningstillfällen under nästa år så håll utsikt på vår hemsida och FB
 Vi kommer också under hösten börja med webbförsäljning av profilartiklar på hemsidan!

 

September 2019

Nu har det blivit ett tag sedan jag skrev några ord på hemsidan. Inte för att det varit stiltje på något sätt, tvärtom har vi haft en riktigt intensiv säsong.

Vi har haft en mängd WT, vi har haft Sommarträff och inte minst uttagning till Anglesey International dit vi skickade ett lag som kom på en hedersam andra plats.

Laget har lovat att sända en berättelse om sina upplevelser och det väntar vi med spänning på. Det var första gången vi höll uttagning och skickade ett lag, och vi utvärderar såklart hur det gick och skall göras till nästa år. 57 olika ekipage kom till uttagningarna sammanlagt.

En team captains jobb är att ta ut laget, dels på ekipagets standard men också efter ekipagets förmåga att ligga i även när det blir besvärligt. Dummyn ska hem för att undvika en nolla.
Vi har fått kritik för att det inte framkom på hemsidan, och det tar vi till oss. Vi tänkte nog inte riktigt själva på hur uttagningen skulle gå till efter att de tre tillfällena slutförts. Det ska vi formulera bättre till nästa år.

Laget som togs ut var Åsa Davidsson med Castlemans Tonga (blev näst bästa hund totalt), Leif Wilhelmsson med Gudrun Anstrens Searover Q Exter, Marre Gissberg med Starsholma Solway, Maria Andersson med Meadowlark Sneezy samt Birgitta Staflund Wiberg med Meadowlark Pergite.
Lagets reste gemensamt i en hyrd minibuss, sammanhållningen var på topp och alla var medvetna om att det först i Wales skulle bli ett slutgiltigt val av vilka fyra som skulle representera Sverige och ven som skulle backa om som reserv/coach/ påhejare.
Två träningar hölls i Wales dagarna innan och hundarna gick väldigt jämnt.
Till slut meddelade Roger Phillips sitt val.
Laget kom att representeras av Maria, Marre, Åsa och Birgitta.
Som jag fått rapporterat till mig var resan ett minne för livet och vi skall snart sätta ut datum för uttagning nästa år - gör plats i almanackan för det!
Klubben stod för resa, boende på plats i Anglesey och anmälningsavgiften för laget. Extra dagar som laget valde att ta, både före och efter betalade lagmedlemmarna själva.

Höstens stora grej förutom våra field trials har just avslutats, Domarkonferensen i England för våra domare.
Min vision har under många år varit att kunna samla domare för konferens i praktisk bedömning. I mars efter Domarkonferensen på Herrfallet började utbildningskommitten titta på möjligheten. Villkoret var att domarna kunde tänka sig att betala sin egen resa, klubben skulle stå för boende i självhushållshus och utbildningen.
Sammanlagt tretton domare deltog.
Våra instruktörer/mentorer var Mark Demaine, Dave Latham och Wayne Mitchell.
Per-Anders Edvinsson hade delat upp domarna i grupper så att grupp ett dömde mocktrial på dummies i Settle i norra Yorkshire på måndagen och sedan i skarpt läge på tisdagen på Hy-Fly utanför Lancaster. Grupp två körde samma upplägg tisdag och onsdag. Fredag pratade vi om veckans händelser och sammanfattade.
Det handlade om kommunikation mellan domare, mellan domare och skyttar, mellan jaktledare, steward och domare. Det handlade om bedömning, om att tänka snabbt och rätt.
Det var oerhört givande och oerhört tröttande. Vi har pratat bedömning i fem dagar, haft högt i tak och lärt oss att det finns hur mycket mer att lära som helst.
Sammanhållningen i domargruppen stärks ju såklart också i ett sånt här upplägg. Ingen klarar sig undan i utkanten, alla måste bekänna färg.
Vi har klarat det med budgeterade medel enligt verksamhetsplanen, konferensen hade kostat klubben lika mycket på hemmaplanen men vi hade haft svårt att hitta jaktdagar med bra tillgång på fågel.
Alla var överens om att vi ska fortsätta hålla domarkonferens två gånger per år.
Duktiga domare tjänar alla på, hela klubbens verksamhet ska präglas av kvalitet. I mars kommer Mark och Dave tillbaka till Sverige och i september gör vi om resan hit.

 

Anmäl på våra field trials! Vi måste bli bättre på att hålla sista anmälningsdag eftersom vi bokar dyra biljetter till våra domare och då är beroende av en viss framförhållning.
Starta era hundar på våra fina prov, våra prov är nästan uteslutande walked up, det vill säga vi skjuter för hundarna. Som det ser ut nu är ett prov drivna änder.

Håll ögonen öppna för walk up träningar - våra domare vill träna sig på bedömning regelbundet hela året och vill då hålla träningsmocktrial, ett gyllene tillfälle att som hundförare få klart för sig vad som krävs av en när man ställer upp på våra prov.

Mästerskapet har även i år fantastiska domare, fyra namnkunniga britter!
Välkomna till höstens prov i vår fina klubb!

Swedish Gundog League

 

Mars och april 2019

I mars hade vi fullt upp i styrelsen. Planeringen av funktionärsträffen krävde enormt mycket arbete och planering. Mitt i allt detta hade vi ju Birgittas behandlingar men vi lyckades ändå få ihop alltihopa till en lyckad helg som Brigitta också kunde delta i.
Mark Demaine och Dave Latham höll i domarutbildningen och det blev en rejäl utbildning ute i marken.
Ett email hade skickats ut till samtliga NP domare innan konferensen där frågor ställdes om deras första år som NP. Deras svar fick utgöra utgångspunkten för Mark och Dave när de satte nivån på utbildningen. Det var svårt, roligt, hopplöst, fantastiskt, lärorikt, mycket att tänka på snabbt, svårt, roligt och svårt igen .
Scenarierna som presenterades, diskussionerna som blev, allting sammanlagt utgjorde en fullspäckad helg. Vi hade ju samtliga funktionärer med, såväl stewards , jaktledare och NP-domare var med. Det bra vår första funktionärshelg på den här nivån så vi har mycket att lära av det.
Vi skickade ut enkät till samtliga NP domare efteråt för att höra vad man tyckte om helgen och fick bra respons med mycket konstruktiva idéer till förbättring och mycket beröm för konferensen.
Vi funderar på att ha en egen dag för stewards och jaktledare nästa år med Mark och Dave och två dagar domarutbildning med dem sedan. Det blev lite mycket domare och lite för mycket stewards och jaktledare på sidan om den här gången även om Christer Johansson gjorde en kanonutbildning inne för stewards och jaktledare. Men det kan vara bra med skarpt läge för dem, en heldag med knepiga situationer för stewards o jaktledare.

Helgen efter hade vi WT i Moheda. Vanessa King från UK, Anders Larsson, Tomas Söderström samt Niels Henrik Hansen från Danmark dömde.
Det blev ett Novice som vanns av debutanten Göran Davidsson med Just Like Red Cloud, med Lene Hobert från Danmark tätt efter med sin fine Stripehead Duke.
Dagen efter skulle ett open hållits men på grund av endast nio anmälda ( tio är minimum) ställde vi in och körde i stället en träningsdag upplagt som ett walk up prov.

SGL har en alldeles speciell ambition - att skapa engagemang för den jaga de retrievern. Att få nya eldsjälar att jobba för bra hundprov, att hitta den där kärleken för sporten som gör att man älskar klubbarbetet och gemenskapen med alla som delar samma intresse. Ett litet Storbrittannien i Sverige helt enkelt.
Därför vill vi skapa schyssta uttagningar till lagtävlingen i Angelsey och klubben skall sponsra lagets hela äventyr. Det ska räcka med att ha en bra hund säger min fru envist. Det ska inte spela någon roll vem du är eller vad du har för hund, en bra hund ska kunna knipa en chans i ett lag och få uppleva det underbara i att komma ut på internationella lag-WT. Vi var ju stolta och glada att få inbjudan även till Chatsworth och hade samma plan där, att sponsra resa, boende och avgifter. Tyvärr blev det nu av yttre krafter ändrat med Chatsworth men vi satsar fortfarande på Angelsey. Läs igen om Angelsey på vår nya fina hemsida.
Första uttagningen har avhållits på Lilla Träskaten hos Peter och Jill Raneryd och nästa avhålls kommande helg på Koholma. Ytterligare en chans blir det på Sommarträffen i början av juni. Kom igen och anmäl. Tro på dej själv och din duktiga hund.
På LT körde vi ett fem stationers WT på lördagen och uttagningen på söndagen. Den gick till så att man gick en slinga två och två, precis som det kommer att se ut på Angelsey, och under slingan hände olika saker. Markering, dirigering, dirigering med störning och staket bland annat. Vattenarbetet var i kallaste laget, isen låg på morgonen och först på eftermiddagen hade den gått upp så att vi kunde köra i hundarna. Högst poäng hade Marre Gissberg, ett ynka poäng före Birgitta SW med Poppy och trea Brigitta igen med Dave, fyra Maria Andersson med Bailey och femma Tina Örnjäger med Sam.

I september tar vi med oss våra NP-domare ( som för övrigt ökat med ytterligare tre personer) och åker till England en vecka. Det är en domarutbildning där Dave Latham och Mark Demaine håller tre dummydagar och två dagar i skarpt läge. Domarna turas om att döma och att gå med hund.
Våra domare får ordentlig träning i bedömning, beslut, tillämpning av regler och riktig gnuggning. Det är svårt att bli duktig utan kontinuerlig utbildning och tillämpning.
Att vara en strikt verksamhetsklubb gör ju att vi kan satsa pengar på utbildning så att kvaliteten hela tiden höjs till nytta för alla medlemmar. Vi får bättre prov, domare, hundar och förare.
Vi hoppas att det förutom kompetens skall skapa rejäl sammanhållning i domargruppen, entusiasm och engagemang för klubben.
Och att domargruppen har samma goa sammanhållning med alla övriga funktionärer och medlemmar. SGL ska helt enkelt drivas av den gemensamma kärleken till den arbetande retrievern.

Vi behöver satsa pengar på utbildning för våra funktionärer, det är ett viktigt sätt att skapa engagemanget klubben vill ha. Varenda kotte räknas. Alla medlemmar är viktiga.
Och apropå medlemmar så ökar medlemsantalet - det är mycket roligt att se.

Efter min frus sista cellgiftskur tog jag henne en vecka till England och Wales. Ett vårlikt blommande Wales, tid med vänner men också några riktigt bra Wträningar med hundarna. Nu har vi spenderat dagar med Roger Phillips, med Paula och Steve Cullis och med Henrik Vilendal. Dessutom en träningsdag på Highseas Gundogs träningsmark och så avslutar vi med domarutbildning i morgon. Sedan reser vi hem igen med ny energi!

Med vänliga hälsningar.

Janne

 

Februari 2019
Jag ser så mycket som är på gång nu, året har bara börjat men ändå händer redan otroligt mycket.
Årsmötet blev en fantastisk upplevelse. Ett snöoväder med trafikvarningar och av kvällspressen så kallad ”snösmocka” gjorde att vi räknade med många avbokningar och färre deltagare till Gyllene Uttern i Gränna dit vi förlagd årsmötet. Otroligt nog blev det bara sju avbokningar så årsmötets seminarium besöktes av 48 deltagare och årsmötet av 42.
Seminariumet med sina gruppdiskussioner blev en succé, alla uttryckte sig positivt om de kluriga scenarierna och regelfrågorna som Birgitta SW satt ihop.

Vi är mitt i planeringen av funktionärsträffen i mars. Vi kommer att hålla till i Herrfallet utanför Arboga. Dave Latham och Mark Demaine ska guida oss genom helgen som vi hoppas ska bli riktigt lärorik och utvecklande för våra domare.

Mars månad kommer att bjuda på en hel rad prova-på dagar, men en första avhölls i februari på Lilla Träskaten utanför Strängnäs. Smått fantastiska 60 personer kom, och femtio hundar fick prova på att gå på linje. Stort intresse, många frågor och lyckad informationsstund som ledde till flera nya medlemmar.

Ny hemsida kommer vi att få under mars, eller i alla fal en ny version och med en del nya grejer som frågespalt och ingående information om våra provformer.
Tack ni som lägger ner mycket arbete på klubben och bidrar med medlemsregister, hemsidor och allt annat administrativt jobb!

Anmäl till årets första WT , sista helgen i mars! Vi ser fram emot att ses!

Janne

 

Januari 2019
Året som gick i Swedish Gundog League

2018 är lagt till handlingarna, vårt första hela verksamhetsår. Tack varenda kotte, varenda en av de startande på den 25 dagarnas WT och de åtta field trials vi haft under året. Tack alla engagerade funktionärer som gör allt från att kasta dummies till att sköta ekonomi, hemsida, lottningar, program och provupplägg.

Vi har faktiskt ytterligare två field trials i januari att avverka innan säsongen är över. 538 hundar har startat på våra working tests. 126 hundar har startat på field trials, det lär sluta på 160. Nära 700 starter. Gissa hur många funktionärer som krävts? Som arbetat för och i vår verksamhet, som tillsammans med domarna skapat fantastiskt fina walked up tests och field trials. Som vigt lediga dagar och verkligen gjort allt detta möjligt.

410 medlemmar är vi nu. 410 personer som tycker att det är en fin idé med en verksamhetsklubb mot retriever trials och tester. Det gör allt arbetet värt besväret, det gör att vi blir inspirerade att fortsätta 2019.

Satsningen på bra domare, på bra utbildning, på bra prov och därmed rätt träning av hundarna har visat sig på allra finaste vis. Fyra av våra medlemmar och flitiga deltagare på våra prov lyckades under hösten mycket bra i Storbrittannien. Självklart är det målet, att stå sig i konkurrensen i hemlandet, att känna att vi håller en hög standard!

Av det skälet har vi inför 2019 dragit igång projekt Angelsey. Tre uttagningstillfällen, bästa resultatet räknas. Resa, tävling och boende betalar SGL. Ett lag på fyra plus en reserv, en namnkunnig team captain i Roger Phillips. Vi pratar om Angelsey International där vi tävlar mot Team England, Team Scotland, Team Wales och team Nordirland.
För att vara med på uttagningarna krävs medlemskap i SGL. Du kan läsa under prov här på hemsidan.

Allt vi gjort i år var vårt första.

Våra första informationsträffar som drog massor av folk, vi höll träffar i Östergötland, Småland, Skåne, Värmland, Västra och Mälardalen. Sex informationsträffar med sammanlagt 150 personer.

Vår allra första funktionärsträff som avhölls två helger inred med sammanlagt 50 deltagare. NP domare, dog stewards och jaktledare utbildades. Varje år skall funktionärer utbildas och vidareutbildas, förkovras, teambildas, diskussioner ska föras och kärleken till sporten frodas.

Den första sommarträffen var bara en enda stor succé. Över 100 hundar spenderade helgen hos oss på Björkåsen. Vädret var magiskt, kvällarna fantastiska med grillfest och samkväm.

Den första WT-säsongen, fullt med anmälningar och deltagande, glädje och massor av beröm för provformen.

Field trialsäsongen med vårt första Mästerskap.

Hur sammanfattar man allt? Helvete vilket jobb alla lagt ner! Och så bra det blev!

Vad vi behöver är ännu fler engagerade människor som vill jobba med oss, utveckla vår verksamhet och jobba för det som är vår målsättning,
bra högkvalitativ provverksamhet för jakthundar.

Klubben har årsmöte i Gränna den 3 februari. På förmiddagen kör vi bedömningsfrågor och diskussioner i grupper, spännande och lärorikt.

Välkomna till Gränna!

Jag ser fram emot 2019 och hoppas vi ses!

Janne Wiberg

September och oktober 2018
Månadsbrevet är lite ihopslaget den här gången. Förutom att hösten är intensiv med jakter och prov och med min fru i Storbritannien för att starta i open (elitens elit kan man påstå) blev vi lite skärrade av att hon dessutom fick ett sjukdomsbesked innan avresan. Vi bestämde oss att köra enligt ursprunglig plan och det har gått riktigt bra.

Jag har flugit över ett par gånger och jag fick glädjen att se henne både bli tredje placerad på det allra första provet i Skottland, och sedan fjärdeplacerad på Northumberland and Durham Labrador Retriever Clubs två-dagars open. Det var en fin känsla att få se vår egenuppfödda Poppy och Birgitta slåss på allvar mot Storbritanniens allra bästa hundar och förare och verkligen knacka på dörren till att vinna. Strax efter på Drummond Estate i Skottland på nästa två-dagars fick hon skyttarnas utmärkelse, Gun’s Choice.
Träningen för den typen av prov är självklart omfattande och riktad enbart på jakt. Då tänker jag effektivt tillvaratagande på den fågel som anvisas, inte slumpmässigt apporterande på eftersök. Eftersöket är viktigt såklart, men den hund som är lärd att jaga noggrant och uppföljande har inga problem att vidga sina vyer vid behov medan tvärtom ter sig svårare. Det vill säga den hund som fått lära sig att springa stort och slumpmässigt har svårare att ramas in i tajta områden och låta sig övertygas om att det just där bör finnas en nedslagsplats. Den är mer benägen att springa vidare helt enkelt.

SGL’s working tests förbereder er för detta, för rough shooting formen där retrieverns jobb är att snabbt hämta in viltet utan onödigt störande av marken. En säker markör som ligger kvar i området och som villigt låter sig styras med små medel är avgörande. Det måste gå snabbt av jaktliga skäl, det skjutna viltet skall hem snabbt men det får heller inte ta tid så att fågel framför rinner ur marken och dagen fördärvas på grund av det. Då får inte handlingen ta en massa tid och hunden får såklart inte flöjta omkring.
Våra field trials är till allra största delen walked up. Vi har redan haft två prov, ett i Skåne och ett i Danmark. Vann i Sverige på Novice gjorde Camilla Bladin Johansson med Abergowans Conner, och i Danmark vann Sofia Palmquist med Roekulls Majas Svarta Stina klubbens allra första all-age stake. Grattis till det!
Danmark undrar ni kanske, har SGL en verksamhet där? Inte alls, men två rough shooting jakter är inköpta privat där och vi erbjöds att hålla prov på dem.
Vi ser att vi gjort avtryck under vårat första verksamhetsår, andra inspireras och vi har fått frågor om att få komma och titta på vår verksamhet. Kontakta oss i FT-kommittén om det så försöker vi så gott vi kan att låta publik komma på våra field trials. På working testerna är alla såklart välkomna att titta.

Planering av våren pågår för fullt och vi skall snart kunna presentera vårt program.

Nu står mästerskapet för dörren och i skrivandes stund har vi 34 hundar till start. En härlig känsla när visioner och drömmar får utvecklas och förverkligas.

Jag hoppas att Mästerskapet blir en succé!

Janne

Augusti 2018
SGL firar ett år!
För ett år sedan bra precis fattade vi beslutet att bryta upp och starta en ny klubb. Vi visste vad vi ville, och vi trodde att vi visste att medlemmarna ville detsamma. Det skulle visa sig att vi hade rätt. Vi lät inte gräset gro under fötterna utan satte stadgarna och visionen till SGL i bilen på väg upp till Sörmland morgonen efter det extra insatta årsmötet i JRK. Samma höst höll vi fyra Novice trials med brittiska domare, en rivstart milt sagt.
Vi visste som sagt vad vi ville, vi ville höja ribban och få bättre hundar och förare. Vi ville få ekipage och prov av riktigt hög klass .Därför ville vi att det skulle återspeglas i våra WT:n, så att de verkligen i sig skulle bli en handlerutbildning inför field trials och en bedömning av britter på britternas standard. Vilken standard efterfrågas egentligen?
Vi visste att den sortens prov var uppskattade av den aktiva medlemskåren och vågade därför satsa på det.
De brittiska domarna som har varit här har varit odelat positiva och vi har fått så mycket beröm för såväl tester som trials. Vi har britter som pratar om att köra över till Sverige i vår och tävla på våra walked up tests. Bättre betyg kan vi inte få.
Vi har hållit inte mindre än 25 WT-dagar varav 13 Novice walked up tests, 9 Open walked up tests, och tre dagar med stations-WTn. 525 hundar har deltagit på våra WT:n, tack alla fina medlemmar för ert deltagande och för allt beröm vi får och har fått av er! Vi har haft stort intresse och positiva medlemmar har återkommit till våra test. Vi har arbetat med glädje, vandringspriser har införskaffats, vi har tiggt priser till våra lotterier som vi håller på alla våra WT:n och vi har startat vår Gun Club, en klubb för skyttar knuten till SGL. Gun Club har 40 medlemmar som betalar en årsavgift på 1000 kr och sedan får skytteplatser på våra prov för en mycket billig penning. Vi har skaffat fram rollups, profilkläder och informationsmaterial. På grund av över 20 brittiska medlemmar jobbar vi på en engelsk version av vår hemsida. Nu väntar hösten och field trialsäsongen.
Vi fanns på Tullgarn som ansvariga för retrieveruppvisningarna och på Ellinge Game Fair med monter och WT:n. Vår monter var välbesökt och vi kan med glädje konstatera att många kom förbi och ställde frågor, käkade kolor och fick en kopp kaffe. Gamekeepern på Checkly Woods i Storbritannien, Ivor Beavis, skänkte ett helt fantastiskt pris till vårt Novice walked up test. Han var med sin partner Nicola Reynolds som dömde på Ellinge och gick med i sockerbetorna. Jag vill skänka ett pris till de placerade hundarna sa han. En hel dags träning på fågel i september 2019. Jag blev helt stum måste jag erkänna, och fick stämma av att jag hörde rätt. Britterna var verkligen imponerade över vår klubb och vår vision och ville på så vis stötta klubben, och det mottogs med fantastisk glädje av de fyra placerade hundarna på årets sista Novice.
Nu har planeringen för 2019 års WT:n redan satt i gång. Nytt för 2019 är ju uttagningarna till ett lag till Anglesey International i augusti. Läs mer på hemsidan.
Stämningen och sammanhållningen i klubben är fantastisk, och vi ska jobba hårt för att behålla den. Vi vill ha hjälp med våra prov, vi vill ha nya funktionärer och eldsjälar som tillsammans med oss vill fortsätta vår resa. Funktionärshelg för domare jaktledare och stewards är planerad till mars. Mark Demaine och Dave Latham kommer till oss och kör utbildning.
Men först som sagt, field trial säsongen som står för dörren.
Vi ses där ute!
Janne

Juli 2018
Vilken sommar det blev 2018! Än är den inte över på långa vägar. Vi har ju tillbringat en månad i England och Wales som vanligt och därför klarat oss undan den värsta värmen även om det även här slagits rekord, den varmaste sommaren sedan 1975 säger man här. Det ser ut att bli ett dåligt grouse-år dessvärre på grund av torkan.

Vi satsar på fin provsäsong i Sverige i alla fall. Vi har något enstaka prov att fylla med brittiska domare, och våra NP- domare skall placeras på respektive prov, annars är det klart.
Vi ser fram emot säsongen och hoppas på riktigt stort intresse för våra prov, lika stort som för våra fina working test i form av dummy trials.

Mästerskapets domarkår är tillsatt, fyra britter med stor kompetens kommer till oss. Vi är oerhört stolta över det och hoppas att vi får två fina dagar i Skåne den 3-4.11! Eftersom det är vårt första verksamhetsår kan man undra varför man ska ha ett mästerskap, det finns ju ingen kvalificering. Klart vi ska ha ett mästerskap! Är du medlem och vill visa vad du går för anmäler du till mästerskapet. Det är en erfarenhet och en upplevelse att bara få gå där på linjen och bedömas av fyra kompetenta herrar. Just nu köper vi bucklor och priser till mästerskapet.
Sneyd’s Wonderdog sponsrar som vanligt och det tackar vi för!

Vi planerar att skicka ett lag till Wales 2019, till Anglesey Show. Det är en av de fem stora mässorna där man håller internationell lagtävling och normalt sätt är det Wales, Irland, Skottland och England som gör upp.
2019 får vi alltså chansen att skicka ett svenskt lag från SGL, och det vill vi självklart göra. Läs mer om det här på hemsidan.

Jag är väldigt glad och tillfreds med hur klubben fungerar detta allra första verksamhetsår. För ett år sedan fanns inte ens klubben! Nu närmar vi oss fyra hundra medlemmar.
Lika många unika starter har vi haft på WT och vi har haft lotteri på varje prov. Tack för skänkta priser till dem, på brittiskt vis har vi lotterier på alla prov och vi ber er ta med priser till det ändamålet. Varenda krona går till höstens field trials!

Anmäl er nu till augustis WT:n, bättre uppladdning för höstens prov finns inte.
Och glöm inte ta med ett litet pris till lotteriet!
Anmäl också att du gärna hjälper till som funkis, vi behöver alltid hjälp i vår klubb!

Janne

Juni 2018
En fantastisk vår med många prov, uppvisningar på Tullgarn och en oförglömlig sommarträff lider mot sitt slut.
Medlemstalet är nu uppe i 350 medlemmar och vi kan vara stolta över att ha 20 brittiska medlemmar, samt medlemmar från Finland, Danmark och Norge.
Våra prov har varit fulla och intresset för provformen stort.
Proven har hållit hög klass och de brittiska domarna har tagit sin roll som mentorer på stort allvar och verkligen bidragit med sin kunskap.
SGL hade äran att få sköta retriever-uppvisningarna på Tullgarn Swedish Game Fair vilket var trevligt. Många var framme och pratade hund i allmänhet och SGL förstås.
Sommarträffen blev en riktig smash-hit som man sa på radio förr.
Nästan 100 hundar passerade genom lagtävling och individuellt. Vi umgicks på kvällarna med hjälp av barbecue och långbord. Vädret var ljuvligt om än lite varmt för hundarna. Många var vi och roligt hade vi.
Stämningen i klubben är varm och sympatisk, och många uttrycker just det.
Det är viktigt att inkludera medlemmarna i klubben för att vi ska få härlig sammanhållning. Jag vill påstå att vi är bra på det!
Diana Stevens och Mell Brooks var mäkta imponerade och positiva till vår klubb och lovade på stående fot att komma och döma även i höst på FT.
Vårt Novice och Open i Småland den 16- 17. 6 avhölls på Lidhems Säteri hos familjen Leijonhufvud. Fantastiska marker erbjöds och det var en vegetation som verkligen sållade agnarna från vetet.
Svårt och utslagsgivande, men inga ”overkliga” avstånd. Jaktligt och krävande.
Utan en riktigt bra apportör hittade man inte sin ”fågel” helt enkelt.
Rapporter om de övriga proven är lika positiva och det känns supertrevligt!
Vi ser nu fram emot sommarens förberedande träningar inför höstens field trials.
Jag önskar alla våra medlemmar en härlig positiv sommar och så ses vi i höst!
Janne Wiberg
ordförande
Maj
Att påstå något annat än att vi haft drag under galoscherna i vår är närmast en underdrift. Vi har haft många prov, vi har deltagit med att sponsra en station under Apportera för Livet, vi har jobbat hårt med planering av sommarträff. Mitt i alltihop har vi haft en stor kennelträff hemma på Björkåsen med över 100 hundar över fyra dagar.
De ljusa kvällarna gör att vi kan träna hundar för säsongens prov och deltagandet på våra WT walked up tests har varit stort. Det är roligt med så mycket uppskattning för våra prov från alla håll och kanter. Två hundra hundar har deltagit hittills på vårens prov, jättekul!
Våra brittiska domare inte minst, de har visat sitt stöd och uttalat hur de tycker att klubben arbetar i rätt riktning.
SGL kommer att ansvara för Gundog demonstrationerna på Tullgarn Game Fair så jag hoppas att vi ses där!
Det har också blivit en hel del anmälningar till SGL’s Gun Club, vi är nu 28 medlemmar. Min förhoppning är att vi blir ett 50-tal skytte och hundvänner som uppskattar att skjuta på prov.
Planering av field trials pågår. Första provet där domare tillsatts är ett Novice den 13.10 i Anderslöv. Britterna som dömer är Roger Phillips och Craig Perry, båda från Wales. Vi planerar att hålla två prov i Danmark under säsongen också.
Mästerskapet har sina domare så gott som klara, från Storbritannien kommer Alan Schofield, Mark Demaine, Roger Phillips och ytterligare ett namn som inte är hundra bekräftat ännu. Mästerskapet är den 3-4.11 i Skåne.

Sommarträffen närmar sig, den 1-3.6 träffas vi i Moheda. Alla är hjärtligt välkomna, man måste inte vara medlem för att delta.
Det blir barbecue på kvällen och vi hoppas att många hundvänner vill komma och delta på vår träff.
Om vädret är med oss kan det bli en fantastisk helg. De brittiska damerna som kommer till oss är Diana Stevens och Mell Brooks.

Jag önskar er en glad sommar och kommer att skicka nån rapport från husbilen i Storbritannien i juli! Hundarna får träning i Lancashire och Yorkshire och vi får göra det vi uppskattar mest, träna egna hundar för jakt och provsäsong!

Med vänliga hälsningar.
Jan Wiberg

April 2018
Mars månad har känts som en sibirisk vinter i mer eller mindre hela landet och med alla snö och hård skare tror jag de flesta har legat lågt med träning.
En kär vän till oss gick hastigt bort i cancer i mars, Jim Swindlehurst lämnade retrievervärlden i sorg och saknad.Jim var en generös, varm och hjälpsam man och vi är många som aldrig glömmer hans träningar i Settle, hans humor, värme och skratt.
Vi tänker på hans fru Mandy och familjen. Jims bortgång gjorde att vi fick ställa in Nyköpingsprovet den 25.3 eftersom det krockar med begravningen och våra domare är nära vänner till familjen Swindlehurst.
Vila i frid Jim, och tack för allt du givit så många.

Vi har haft ett informationsmöte i Värmland den 14.3, ett mycket uppskattat sådant med stor uppslutning och positiva tongångar.
Medlemsantalet stiger hela tiden och det glädjer oss i styrelsen.
Funktionärsutbildningen för jaktledare, dogstewards och domare har avhållits i Moheda två helger i rad. Mycket lyckat och uppskattat av de fyrtio personer som gick utbildningen.
En gammal ide´ om att samla olika funktionärsposter på samma utbildning blev precis så bra som jag tänkte mig.
Tack alla som gjorde helgerna så lärorika och trevliga.
Working test-säsongen börjar snart, äntligen är det dags! Anmäl på våra prov och var inte oroliga för att det skall vara för svårt, prova och lär dig den roligaste provformen som finns, walk up.
Den 3 april skall vi hålla informationsmöte i Skåne, ett efterlängtat sådant efter vad vi förstår. Många har frågat efter det. Våra hembakta kakor och bullar står lite för vad vi vill förmedla, personligt, genuint och gjort av riktiga människor.
Vi hoppas snart kunna komma ut med våra mästerskapsdomare, fyra brittiska domare skall döma vårt allra första mästerskap den 3-4 november i Anderslöv hos Scandinavian Prohunters. Scandinavian Prohunters är också vår huvudsponsor och vi är otroligt tacksamma över möjligheten att hålla prov på en av Sveriges absolut finaste marker och på fantastiska fåglar.
Nog om november, det är inte ens april än! Skynda att anmäla på våra WT!
Glad Påsk!
Janne

Mars 2018
Februari har gått över i mars och här hemma i Småland är en stor barnhage med flera fina valpkullar under uppväxt. Kallt har vi och snö, våren känns långt borta än.
Vi har haft fyra informationsträffar om SGL sedan årsskiftet. De har verkligen fallit väl ut och det syns inte minst på nytillkomna medlemmar. Hittills har vi haft en träff här hemma i Småland, en i Västsverige, en i Strängnästrakten och en i Östergötland. Att det skulle komma så många trodde vi väl aldrig. 35 personer i Moheda, 40 och 42 i Strängnäs respektive Varberg. I Linköping kom 30 personer och vi har även tillfrågats att till Forshaga den 14 mars. Många är nyfikna och många har anmält att de kommer.
Hemsidan har fått mycket beröm och det tycker vi är roligt.
Vi hoppas att fler hittar till oss och vill prova på våra fina hundprov. Håll utkik efter träningsdagarna som anordnas i anslutning till våra prov, det är britter som håller bra träning. Väl värt pengarna och trevligt såklart.
Sommarträffen i SGL är under organiserande. 1-3 juni i Småland kommer vi att ha såväl träning som Lagtävling och individuell tävling. Missa inte detta – skriv upp i almanackan redan nu.
Mästerskapet i november hoppas vi blir en riktigt härlig helg med skarpt hundarbete och härlig stämning. Det blir den 3-4 november som vi håller Mästerskap i två dagar. Vi vill fixa ett riktigt bra prov med brittiska domare och riktigt bra hundar. Vi vill helt enkelt samla så många bra ekipage som möjligt till två härliga dagar i sockerbetor i Skåne.
På förekommen anledning vill jag påminna om föreningsfriheten. Det är den som gör att man kan verka och delta i flera klubbar samtidigt, att man kan sätta sitt intresse för arbetande hundar främst. Självklart skall vi kunna mötas över klubbgränser och se att detta är bra för alla, en möjlighet till utveckling och ökad kunskap. Det kan ju inte vara annat än bra!
//Janne
Januari
God fortsättning på det nya året 2018 och tillika Swedish Gundog Leagues's första fulla verksamhetsår.
Det skall bli fantastiskt spännande med många ”första gången” i vår klubb.
Hemsidan är klar för publicering. Jag vill rikta ett stort tack till Malin Karlsson som jobbat hårt både med bildandet av klubben och hemsidan, jag vet att du offrat mycket tid och säkert fått ett par gråa hår i processen.
Stort tack också till Anna Planander och Catharina Johansson för hemsidejobbet!
Nu kommer även ett späckat provprogram ut med många britter och irländare som kommer och dömer våra hundar och utbildar våra svenska domare.
Vi hoppas på stort deltagande på våra prov. Vi lägger stor vikt vid att få riktigt bra walked up tests i bra terräng med duktiga jaktledare, funktionärer och domare.
Jag tror ju att det skall bli en grund till en fin klubb med det bästa ryktet när det gäller provverksamheten!
I samband med att våra utländska domare gästar SGL kommer de också att hålla träningsdagar, så håll ögonen öppna och passa på att anmäla till kvalitetsträning!
Den 27 januari kl 14.00 håller vi informationsmöte om SGL hemma på Björkåsen.
Det blir samvaro och information om vad SGL är, vad SGL kan erbjuda dig som medlem och så vill vi ju veta vad Du kan göra för SGL och vad du förväntar dig av ditt medlemskap. Vi svarar på frågor och bjuder på fika.
Det kommer till fler informationsmöten under februari, så håll ögonen öppna på FB och hemsidan när det är aktuellt i din region.
I mars håller vi funktionärsträff med integrerad domar/steward och provledarutbildning.
Vill Du bli en i vår funktionärsstab? Hör av Dig till oss i styrelsen!
Välkomna på alla prov och aktiviteter – jag ser fram emot 2018!
Janne

December 2018
GOTT NYTT ÅR!
Swedish Gundog League´s allra första höst har gått. Rivstart är väl en bra beskrivning på klubbens skapande, eller ska vi säga som fågel Fenix som steg ur askan? Klubben bildades i början av september och har alltså i skrivandes stund fyra månader på nacken. Fyra månader och fyra Novice trials senare. Fyra månader och tre styrelsemöten fyllda av igångsättningspunkter. Medlemsregister, FB-sida, hemsida, planering av verksamhet och framför allt glädje.
Det är en glädje i att skapa och planera, att sjösätta och verkställa. Att andra tycker det också märkte vi snabbt i såväl medlemssiffror som anmälningar till våra prov. Vi har under hösten valt att hålla fyra Novice stakes, två i Skåne och två i Mälardalen. På samtliga prov har vi haft britter i domargruppen, två av fyra på tre prov och en av fyra på ett.
Glädjen har märkts på proven, en genuint god stämning har märkts, glädje för varandras framgångar och medkänsla för den som inte haft turen med sig.
Hemsidan arbetar en grupp med, och vi hoppas att den publiceras under januari. Det är inte helt enkelt att bygga nytt och man vill ju att det skall bli bra, lättsurfat och med smart medlemssida för er medlemmar.
Under våren skall vi ha informationsträffar om SGL, tid och plats återkommer vi till.
Workingtestprogrammet är snart ute - håll ögonen öppna.
Det är mycket arbete med en ny klubb, men arbetet är väldigt positivt och belönande. Ni som känner av entusiasmen och vill vara en del av det, välkomna att höra av er om var ni kan hjälpa till förutom ert deltagande på våra prov.
SGL kommer att vara på Swedish Game Fair Tullgarn 25-27.5 Vi kommer att sköta retriever-uppvisningarna på Tullgarn, två uppvisningar om dagen i tre dagar. Kom till Tullgarn och träffa oss där - vi berättar gärna mer om vår klubb, dess syfte och verksamhet!
Vi ses där ute 2018!
Janne Wiberg
Ordförande
Swedish Gundog League

November 2017
När vi bestämde oss för att starta SGL kunde vi inte i vår vildaste fantasi tro på en så stor anslutning på bara ett par månader. Någon har lite buttert frågat sig vad detta nu ska vara bra för, varför det inte går att göra lika bra i de klubbar som finns och uttryckt frågor runt det bakomliggande syftet. Vi vill bara ha riktigt bra provverksamhet och arbeta sida vid sida för att ordna just detta tillsammans med lika dedikerade medlemmar vars intresse för retrievern som jakthund och prov för dem på rakt igenom brittiskt vis.
SGL är helt enkelt bara ytterligare en möjlighet för de som vill ha bra provverksamhet.
Man kan vara med i många klubbar och starta i dem alla.
Att våra brittiska vänner skulle vara positiva hoppades vi ju på och deras gensvar och support har också gjort att vi känt ännu större inspiration och skaparglädje.
Inför nästa field trial säsong har vi de bästa brittiska domarna på våra prov. Det är alldeles avgörande för proven med bra och säker bedömning. Vi har ju i SGL beslutat köra rakt igenom brittiskt och det innebär ju bland annat non panel systemet.
Vi kommer att köra många olika svenska nonpanel-domare, det är en praktisk utbildningsgång med riktigt bra brittiska handledare parallellt med domarutbildningar med duktiga brittiska domare som utbildare. Panel-domare kan man bara bli som aktiv utövare. Man skall ha ett stort eget intresse för sin sport, det intresset skall visa sig genom eget utövande. Det måste finnas ett eget driv att fortbilda sig och lära sig. Att starta regelbundet är en självklarhet, att själv söka kunskaper i hemlandet är ett annat. Trovärdigheten kommer ur den egna erfarenheten helt enkelt.
Vi kommer att sy ihop provledar, steward och domarutbildning i ett eftersom alla funktionärsleden är så tätt sammansvetsade. En säker steward blir med övrig erfarenhet en säker domare. En bra provledare säkerställer att steward och domare får ett smidigt jobb, och då flyter provet bra till allas bästa.
Intresset för de tillkomna proven är stort, fulla är de och lottning kommer det att bli. Mästerskapet 2018 har vi ambitioner att ha fyra brittiska domare att döma. WT-programmet skall komma ut vid årsskiftet, så aktiviteten är hög i skrivandes stund. Jag hoppas att ni vill följa oss i SGL's resa, att ni vill jobba tillsammans med oss för bra prov och WT.
I SGL skapar vi trivsel i arbetet eftersom det krävs mycket jobb för att uppnå våra mål, och hårt arbete utförs lättast om man har roligt tillsammans.
Hör av dig om vad du kan göra i klubben, vi behöver alltid funktionärer, WT-marker och allmänna allt-i-allo-medhjälpare.
Jag är just nu i Storbritannien för att starta hund och träffa min fru som tillbringat hela hösten här borta med hundarna.
Många starter, mycket lärdom och erfarenhet får vi här.
Efter IGL kommer vi hem för vintern, och då blir det SGL 2018-arbete för hela slanten!
Janne Wiberg
Ordförande
Swedish Gundog League

September 2017
Ordförande i SGL hälsar alla intresserade och nya medlemmar varmt välkomna!
En ny klubb för jaktligt intresserade har sett dagens ljus. Tanken bakom detta är att skapa en engelsk klubb i Sverige, med WT och Field trials i enighet med engelska kennelklubbens regelverk, The Field Trial Rules and Regulations.
Behövs verkligen en sådan klubb undrar nog en del. Det finns ju SSRK och JRK.
Det gör det mycket riktigt men vi ser det inte som en konkurrerande verksamhet utan som en kompletterande verksamhet till det redan existerande. Visionen är att stödja utvecklingen för bättre field trials, brittisk bedömning och främja en generellt sett högre kvalitet över hela verksamheten. Och vi vill se en geografiskt spridd verksamhet i de delar av Sverige där retrievern är en naturlig jakthund.
Till att börja med kommer hösten att erbjuda några field trials, två Novice trials med plats för 14 hundar i oktober. Som det ser ut nu är båda proven nästan fulla vilket är glädjande och ger oss positiva signaler på att vi är rätt ute i satsningen på fullprov även i Novice. Britterna har aldrig (i modern tid i alla fall) prövat små antal hundar i Novice. Novice är helt enkelt bara en lägre nivå i svårighetsgrad än open, men bedömning går till på exakt samma vis som i open.
Senare under säsongen hoppas vi kunna erbjuda ett par open trials också, endagars till att börja med. Jag är just nu och hälsar på min fru i Storbritannien där hon är i höst för att förkovra sig och starta fyra av våra hundar. Man lär sig hela tiden mer och mer genom att själv starta och genom det både se och tänka igenom hur man själv skulle tänkt, fört hunden och bedömt apporterna. Aktiva domare är ett måste och vi kommer att göra allt i vår klubb för att se till att våra domare är aktiva, intresserade och går med egna hundar. Jag startade själv i går uppe i Skottland på ett Novice stake och visst ger det inspiration och lyft till sitt eget intresse!
Vi kommer att anordna WT under våren och försommaren, vi planerar såväl lagtävlingar, stationära och mocktrialupplägg. Mocktrials kommer att arrangeras såväl Novice som Open.
Vi ses där ute!
Janne Wiberg
Ordförande
Swedish Gundog League