Vinstrikast på MT 2023

Grattis Gudrun! Läs mer om det här och på medlemssidorna.