30 maj 2023

Styrelsen har ordet

Så här mitt i provsäsongen skulle vi vilja göra några reflektioner över året hittills. Under senvintern och våren har SGL, för att utbilda och förbereda inför provsäsongen, anordnat ett antal seminarier såväl som både jaktlydnads- och walkup-träningar. Vi skulle verkligen vilja tacka alla som deltagit på dessa och framför allt de fantastiska medlemmar som lagt mycket tid och engagemang för att genomföra allt. Så uppskattat!


Ett antal mock trial har också genomförts och vi har anordnat en ny form av träningsprov som tycks ha blivit mycket uppskattat och förhoppningsvis har det stärkt självförtroendet hos flera för att starta på ’riktiga’ mock trial. Vi har hittills hunnit genomföra elva mocktrial, både novice och open. och det är inte slut än. Det finns fortfarande fler mock trial att starta på, både i juni och augusti, så hoppas ni vill vara med på dem!


Det finns nog inget bättre sätt att förbereda sig för höstens jakter än att delta på mock trial och i oktober sätter det igång. Nu finns information om datum och plats för alla jaktprov samt träningsjakter på hemsidan under ’Våra prov’ så kolla gärna och skriv in i kalendern.


Det är ytterligare en reflektion som vi vill ta upp. Med tanke på senaste tidens aktiviteter på Facebook så beklagar vi att det finns medlemmar som inte är nöjda med klubben och dess funktionärer. Det är givetvis väldigt tråkigt när medlemmar som varit aktiva och uppskattade under flera år lämnar pga missnöje med klubben som sådan eller med individer inom klubben och vi beklagar detta. Vi tycker däremot att det är synnerligen olämpligt, oavsett om vad som är rätt eller fel i eventuella meningsskiljaktigheter, att som medlemmar använda sig av sociala medier för att sprida detta missnöje samt att gå till personangrepp påfunktionärer i klubben. Vi tar starkt avstånd från att nämna enskilda individer på ett negativt sätt i sociala medier samt att handla på ett sätt som skadar klubben och med det andra medlemmar.


I våra etiska riktlinjer inkluderas sociala medier och vi ber våra medlemmar att respektera dem. I dessa nämner vi bland annat att varje medlem i SGL förväntas handla och uppträda på ett sätt som inte skadar SGLs verksamhet samt att inte uttala sig nedsättande om en funktionär med uppdrag inom SGL. Detta gäller alla medlemmar i klubben. Om man dock känner sig illa behandlad eller är missnöjd med något så har vi rutiner för hur vi hanterar det och man kontaktar styrelsen med en formell skrivelse som i sin tur utreder och beslutar om eventuella åtgärder.


Allt vi skulle vilja är att vi får hålla på med det vi tycker är roligt, dvs träning och jakt med våra hundar, arrangera och starta på dummyprov och jaktprov samt ha det trevligt på våra aktiviteter. Med detta vill viönska er en trevlig fortsättning på provsäsongen!