7 december 2023

Klubbens första Field Trial Championat!

Stort grattis till Seahill High Wind Twig's Marsala
DK09641/2018 med förare Helle Glodstrup som har erövrat denna SwFTCh titel.

Efter att ha blivit 1:e placerad på ett två-dagars Open 202I och 1:e placerad på en-dagars Open 2023 blev Seahill High Wind Twig's Marsala SwFTCh.

Styrelsen ser fram emot att få uppmärksamma detta på nästa årsmöte.