Utbildning

Initialt kommer Swedish Gundog League inte att utbilda eller ha egna lokala tränare i klubben. Dock vill Swedish Gundog League  självklart hjälpa medlemmarna att förbereda sina hundar så väl som möjligt inför de prov klubben erbjuder. Många duktiga tränare och hundförare är knutna till klubben och vår avsikt är att etablera samverkan med så många som möjligt av dessa. I vårt kontaktnät finns också många brittiska domare och tränare. Som medlem i Swedish Gundog League hoppas vi att du själv söker kunskap om brittiska Field Trials och deras regler, då dessa regler också är våra regler inom Swedish Gundog League. 

I samband med att brittiska domare kommer hit och dömer kommer det att anordnas träningsdagar i anslutning till proven. Håll utkik efter det på hemsidan! Du får gärna ta kontakt med utbildningskommitéen om du har frågor eller funderingar. 

Utbildningar i Swedish Gundog League

Swedish Gundog Leagues utbildningsprogram vänder sig i första hand till klubbens funktionärer, såsom jaktledare, dog stewards och domare.

Utöver den information och genomgång av provregler som har lämnats på de planerade regionala infoträffarna kommer även några seminarier med fördjupning, öppna för alla medlemmar, att hållas under Working test-säsongen, eventuellt kombinerade med praktisk genomgång i fält.